Setkání jaro 2022
24.25. května 2022 (Ústí nad Labem)

Hlavními tématy setkání bylo financování humanitních věd z veřejných zdrojů, hodnocení vědy a výzkumu v humanitních oborech, reakce vysokých škol na válku na Ukrajině a aktuální vývoj v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků a změn ve vzdělávání v regionálním školství.

Setkání podzim 2021
18.–19. listopadu 2021 (České Budějovice)

Hlavními tématy byly hodnocení vědy a výzkumu v humanitních oborech a financování veřejných vysokých škol z veřejných zdrojů.

V roce 2020 a na jaře roku 2021 se kvůli pandemii koronaviru setkání asociace nekonala.

Setkání podzim 2019
25.–26. listopadu 2019 (Hradec Králové)

Hlavními tématy setkání byly uplatnění absolventů humanitních a sociálněvědních oborů, vzdělávání budoucích učitelů, spolupráce s Asociací děkanů přírodovědných fakult a s Asociací děkanů pedagogických fakult a připravovaný operační program Jan Amos Komenský. Zástupci filozofických fakult se též zúčastnili slavnostní inaugurace děkana Filozofické fakulty UHK Mgr. Jana Prouzy, Ph.D. a děkana Přírodovědecké fakulty UHK doc. RNDr. Jana Kříže, Ph.D.

Setkání jaro 2019
8.–9. dubna 2019 (Praha)

Hlavními tématy setkání byly rozvoj učitelství na filozofických fakultách, stávající i připravované evropské operační programy, principy financování rozvoje výzkumných organizací a humanitní rozměr technického výzkumu.

Setkání podzim 2018
19.–20. listopadu 2018 (Brno)

Setkání jaro 2018
3.–4. května 2018 (Ostrava)

Setkání podzim 2017
29.–30. listopadu 2017 (Olomouc)

Setkání jaro 2017
27.–28. dubna 2017 (Opava)

Setkání podzim 2016
2.–3. listopadu 2016 (Hradec Králové)

Setkání jaro 2016
10.–11. května 2016 (Plzeň)

Setkání podzim 2015
25.–26. listopadu 2015 (Pardubice)

Setkání jaro 2015
15.–16. dubna 2015 (Ústí nad Labem)

Setkání jaro 2014
(České Budějovice)

Setkání podzim 2013
6.–7. 11. 2013 (Olomouc)

Setkání jaro 2013
11. 4. 2013 (Opava, Metodika hodnocení vědy)

Setkání podzim 2012
(Brno)

Setkání jaro 2012
(Olomouc)

Setkání podzim 2011
(Plzeň)

Setkání jaro 2011
(Praha)

Setkání podzim 2010
13. 10. 2010 (Opava)

Setkání jaro 2010
14. 4. 2010 (Ostrava)