Vítejte na oficiálních stránkách Asociace děkanů filozofických fakult ČR

Asociace děkanů je volné sdružení představitelů filozofických fakult České republiky.

Udržovat a zvyšovat úroveň vzdělávání a bádání v humanitních oborech na filozofických fakultách v ČR lze účinněji, když tyto fakulty společně koordinují své postupy a zásadní kroky. Proto se jejich děkani a proděkani pravidelně, obvykle jednou za půl roku, scházejí nad tématy, která jsou všem fakultám společná. Při uvědomění si všech smysluplných odlišností, regionálních rozdílů a rozmanitých přístupů členové asociace usilují o dobré jméno humanitních oborů a snaží se vylepšovat jejich obraz v očích celé společnosti.