Asociace děkanů filozofických fakult ČR se připojila k „Výzvě na podporu humanitních a sociálně vědních oborů“ a vyzývá MŠMT a reprezentace vysokých škol k řešení nerovných platových podmínek akademických pracovníků filozofických fakult

Asociace děkanů filozofických fakult ČR se na svém zasedání ve dnech 24. – 25. 11. 2022 v Ostravě připojila k „Výzvě na podporu humanitních a sociálně vědn...