Vyjádření k ozbrojenému útoku na Filozofické fakultě UK 21. 12. 2023

Den 21. 12. 2023 bude navždy zapsán do dějin českých univerzit černým písmem. V našich moderních dějinách se na akademické půdě neodehrála tak šokující událost, jako právě tento den v budově Filozofické fakulty Karlovy Univerzity. FF UK je nejstarší fakultou naší nejstarší univerzity, ke které všichni vzhlížíme s úctou, s níž s radostí spolupracujeme, kde hledáme inspiraci. Byla vždy v čele fakult, které nechávaly své brány otevřené vzdělání, výměně názorů a myšlenek, svobodnému vyjadřování. FF UK byla i tento den otevřena všem lidem dobré vůle. Stojíme v hrůze a smutku nad zbabělým a odporným činem, který se snažil pošlapal vše, co Filozofická fakulta UK představuje – vědění, toleranci, svobodu, život.

Jménem všech českých filozofických fakult, jejich vedení i akademických obcí si dovolujeme vyslovit svou účast paní děkance FF UK Mgr. Evě Lehečkové, Ph.D., našim milým přátelům, kolegům a studentům z FF UK. Všechny české filozofické fakulty vyjadřují hlubokou soustrast těm, kteří dnes ztratili své blízké. Myslíme na všechny zraněné a věříme v jejich brzké uzdravení.

Z tohoto dne se budeme dlouho vzpamatovávat a zapomenut nebude nikdy. Jsme si však jisti, že Filozofická fakulta UK překoná tuto tragickou hodinu, v čemž má a bude mít plnou podporu sesterských filozofických fakult z celé země.