Prohlášení ze setkání ADFF 6.–7. 11. 2013

Návrh na pracovní skupinu pro analýzu metodiky hodnocení publikací

doc. Bohumil Jiroušek (FF JU) – historie
doc. Jiří Špička (FF UP) – literární věda
doc. Jana Chamonikolasová (FF MU) – filologie

zástupce FF UK

  • Skupina vypracuje návrh pro RVVI, který ADFF projedná na jarním zasedání asociace v Českých Budějovicích
  • Pracovní skupina připraví dva materiálů pro
    • průběžné hodnocení
    • pětileté hodnocení

Postoj ADFF ČR k učitelství na filozofických fakultách

ADFF se navrhuje, aby podoba programů učitelství pro střední školy na filozofických fakultách rámcově sledovala koncepci předloženou FF UK.