Stanovisko ADFF k současnému stavu novely zákona o VŠ

Asociace děkanů filosofických fakult se na svém zasedání dne 11. dubna 2013 seznámila se současným stavem přípravy novely Zákona o vysokých školách.

Asociace děkanů v této souvislosti vítá snahu o zjednodušení akreditačního procesu, konstatuje však, že současná podoba novely zákona neumožňuje se k některým jejím klíčovým bodům odpovědně vyjádřit. Zákonu schází důvodová zpráva, formulace ustanovení vztahujících se k akreditačnímu procesu jsou nejasné a v důležitých bodech se odvolávají na podzákonné normy, které nejsou nijak blíže specifikovány.