Usnesení ze setkání ADFF 8.–9. dubna 2019

Usnesení 1: Asociace děkanů filozofických fakult doporučuje začlenit dotaci pro všechny fakulty vzdělávající učitele do ukazatele P.

Usnesení 2: Asociace děkanů filozofických fakult vítá změnu v novele zákona o podpoře vědy, výzkumu a inovací, která odstraňuje mechanismus prostého přepočítávání výsledků výzkumu na institucionální financování výzkumu. Asociace důrazně žádá Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace, aby se v otevřené diskusi s relevantními odborníky zabývala formulováním jasných a adekvátních kritérií pro hodnocení výsledků humanitních oborů. Asociace je připravena se na formulaci těchto kritérií podílet.

Usnesení 3: Asociace děkanů filozofických fakult upozorňuje na nesystémový a diskriminační přístup v případě rozdělení navýšené podpory na rozvoj výzkumných organizací pro vysoké školy v roce 2019 na základě výhradního použití výsledků ve Web of Science (hodnocení dle AIS). Dlouhodobě by podobný přístup poškozoval humanitní obory, které publikují své výsledky převážně v knihách a časopisech v jiných databázích.