Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult ČR k situaci na Ukrajině

Asociace děkanů filozofických fakult České republiky důrazně odsuzuje agresi Ruské federace proti Ukrajině, samostatnému a nezávislému státu s právem na sebeurčení. Odmítá velmocenskou politiku prezidenta Putina, která pošlapává mezinárodní právo, hodnoty evropské civilizace a mírového soužití mezi státy. Odmítá zároveň i snižování významu Ukrajiny ve starší i moderní historii Evropy, které je zcela absurdním pohrdáním dějinami, kulturou a jazykem ukrajinského národa. 

Naše historická zkušenost z roku 1938 a 1968 podtrhuje skutečnost, že se dnes na Ukrajině bojuje i za naši svobodu a uchování demokracie. 

My, děkani a děkanky českých filozofických fakult, vyjadřujeme plnou podporu krokům vlády České republiky na pomoc napadené Ukrajině. Podporujeme též tvrdé kroky proti agresorovi na úrovni Evropské unie.  

Jsme připraveni v koordinaci s našimi univerzitami a v návaznosti na kroky České konference rektorů i MŠMT poskytnout podporu a pomoc uprchlíkům před válkou, a to zejména studentům a akademickým pracovníkům. Jsme zapojeni do humanitární a další nezbytné pomoci. Budeme i nadále aktivně podporovat naše současné ukrajinské studenty a hledat cesty pro přijetí nových studentů z Ukrajiny.