Otevřený dopis RNDr. Petru Nečasovi

Vážený pan
RNDr. Petr Nečas
předseda vlády České republiky

Vážený pane premiére,
vyjadřujeme zásadní obavy nad dalším směřováním českého vysokého školství. Navzdory dlouhodobému upozorňování není Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schopno garantovat elementární organizační, finanční a společenskou stabilitu veřejných vysokých škol (VVŠ). Z dlouhé řady ohrožujících faktorů vybíráme některé z nejzávažnějších:

Pan ministr Josef Dobeš není schopen připravit kvalitní předlohu nového vysokoškolského zákona, ani zákona o finanční pomoci studentům a nezvládá komunikaci s reprezentací VVŠ na všech úrovních.

Aktuální financování VVŠ a výhled na příští léta decimuje terciární vzdělávání a je v přímém rozporu s deklarovanými plány Vaší vlády o vzdělanostní společnosti a o České republice jako konkurenceschopném státu.

Čerpání financí z prostředků EU je pro nečinnost MŠMT dlouhodobě ohroženo. Pan ministr Josef Dobeš namísto nápravy činí další kroky, které přibližují naprosté zastavení evropských dotací do sektoru školství.

Postup pana ministra v akreditačním procesu je ukázkou neznalosti pravidel a přímou ukázkou politické arogance a zcela potvrzuje obavy, že návrhy nových norem směřují k politické reglementaci a pokusům o ekonomické zneužití VVŠ.

Pan ministr Josef Dobeš se dlouhodobě vyhýbá přímé diskusi s reprezentacemi VVŠ.

Vážený pane premiére, apelujeme na Vás, abyste dodržel slib České konferenci rektorů, že budete přímo moderovat diskusi o vysokých školách a že zajistíte další směřování resortu školství směrem k prosperitě.

Děkani filozofických fakult 16. 3. 2012

Jiří Lach, FF UPOL
Michal Stehlík, FF UK
Josef Krob, FF MU
Aleš Havlíček, FF UJEP
Petr Vorel, FF UPa
Zdeněk Stuchlík, FPF SU
Vladimír Papoušek, FF JČU
Petr Grulich, FF UHK
Pavel Vařeka, FF ZČUAleš Zářický, FF OSU