Rezoluce ADFF k návrhu Akreditační komise ČR na navýšení zastoupení pedagogicko-psychologických a didaktických předmětů v rámci učitelského studia

Asociace děkanů filozofických fakult ČR se seznámila s aktuálním doporučením akreditační komise směrem k navýšení kreditů pedagogicko-psychologických a didaktických předmětů v rámci učitelského studia.

Asociace děkanů vyjadřuje znepokojení nad tímto doporučením, které reálně ohrožuje podíl odborných předmětů a představuje nebezpečí pro zajištění kvalitní oborové kvalifikace.