Podpora stanoviska Rady vysokých škol

Asociace děkanů filozofických fakult České republiky (ADFF) vyjadřuje podporu postoji Rady vysokých škol ke „Stanovisku AV ČR k opakovanému používání Metodiky hodnocení výsledků VaVaI pro rozdělování institucionální podpory VO“.

Podobně jako RVŠ žádá i ADFF, aby se kritéria hodnocení a financování vědecké práce týkala především kvality vědeckých výsledků. Metodika hodnocení a financování VaV musí rovněž přihlížet k oborovým hlediskům a musí cílit k podpoře dlouhodobě stabilního badatelského prostředí. ADFF považuje za nutné, aby veškeré reformní kroky v oblasti financování VaV zohlednily potřeby humanitních věd, které mají pro rozvoj české společnosti svůj nezastupitelný význam.