Učitelské studijní programy

Asociace děkanů filosofických fakult ČR se připojuje k apelu děkanů přírodovědeckých fakult ve smyslu přehodnocení výše kreditů pedagogicko-psychologických předmětů v učitelské přípravě. Považujeme za nutné vyjasnit poměr této kreditové zátěže v poměru ke kreditové zátěži odborných předmětů.

Zároveň Asociace děkanů filosofických fakult ČR vítá otevření diskuse k této záležitosti a je připravena k ní přispět vlastní představou o podobě pedagogicko-psychologického obsahového standardu (minima) učitelských studijních programů.

V Brně dne 8. 11. 2012

 

Michal Stehlík, FF UK
Josef Krob, FF MU
Jiří Lach, FF UPOL
Aleš Havlíček, FF UJEP
Petr Vorel, FF UPa
Zdeněk Stuchlík, FPF SU
Vladimír Papoušek, FF JČU
Pavlína Springerová, FF UHK
Pavel Vařeka, FF ZČU
Aleš Zářický, OSU